เมื่อวันที่24ธ.ค.นายพสิษฐ์อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการThailandArbitration Center หรือTHACเปิดเผยว่าทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ร่วมกับ HKMAAL(Hong Kong Accreditation Association Limited) จัดอบรมหลักสูตร“การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท”ของสถาบันอนุญาโตตุลาการรุ่นที่ 1ขึ้นในวันที่ 19-23ม.ค.58 เตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 58 และเป็นการยกระดับสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และ การประนอมข้อพิพาทในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตที่จะมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่เออีซี จึงต้อมีระบบการระงับข้อพิพาทที่ดี ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกกับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานบันฯที่จะต้องให้ความรู้ ฝึกอบรมและ สร้างบริการที่ดีเป็นที่ยอมรับให้ได้

นายพสิษฐ์กล่าวอีกว่า การเปิดหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสถาบันฯที่ต้องการสร้างและพัฒนาบุคลากรได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของการใช้ทักษะการประนอมข้อพิพาทเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองและได้รับทราบถึงการบริหารจัดการข้อขัดแย้ง จริยธรรมรวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ระบบการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการประนอมข้อพิพาทโดยภาพรวมของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงได้ร่วมมือกับสถาบันในการฝึกอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทที่มีชื่อเสียงเข้ามาผู้อบรมดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันฯและในอนาคตอาจถือเป็นอาชีพเสริมได้ ผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกอบรมกับทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC)สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทรศัพท์026739618-9หรือe-mail:sethakiat.p@thac.or.thหรือwww.thac.or.thโดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ ฉบับ วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10:39 น.