เนื่องด้วยสถาบันมีโครงการสัมมนาการประนอมข้อพิพาท หัวข้อ Why Businesses need Mediation หรือ การประนอมข้อพิพาทมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

กำหนดการจัดสัมมนาคือวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 -12.30 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ