เชิญร่วมสัมมนา “ การระงับข้อพิพาททางเลือก : ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการระงับข้อพิพาทด้านการก่อสร้าง? ”
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น26 ตึกภิรัชทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) 689 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ (สถานีบีทีเอส พร้อมพงศ์)

วิทยากร
คุณประสงค์ ธาราไชย อุปนายก สภาวิศวกร และอดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรราชูปถัมภ์
ดร.ณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน ที่ปรึกษาบริษัทอิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนภาคเอกชน ที่ปรึกษากฎหมายด้านอนุญาโตตุลาการ
คุณ อนุญาโตตุลาการ และพาร์ทเนอร์
ดำเนินรายการโดย
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC)

www.thac.or.th
Tel: 02-018-1615 Email: lalin.a@thac.or.th