เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา Thailand Arbitration Center ได้เข้าร่วมหารือเพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันในการช่วยลดคดีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของ สคบ.ในครั้งนี้การประชุมได้ข้อสรุปที่น่ายินดีทั้งสองฝ่าย เพราะ THAC จะเป็นตัวช่วยหาข้อยุติคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ผ่านมาทาง สคบ.ได้