เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา Thailand Arbitration Center ได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ Singapore Mediation Centre (SMC) ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจาก George Lim, SC Director, Belinda Ang Saw Ean, Chairperson,  Loong Seng Onn Executive Director จากการร่วมกันลงนาม MOU ครั้งนี้จะทำให้ THAC เพิ่มระดับมาตรฐานด้านการประนอมข้อพิพาท และการสร้างผู้ประนอมข้อพิพาทในระดับสากลไปอีกขั้น