วันที่ 3-4 กันยายน 2558 Thailand Arbitration Center ได้ร่วมออกบูธในงาน CIArb Centenary Conference 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่บูธ 15
ถือเป็นครั้งแรกกับการเปิดตัวในระดับสากลของ THAC ซึ่งในครั้งนี้สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรกับทนาย อนุญาโตตุลาการ และผู้ประนอมข้อพิพาทฯ ให้ทราบถึงเป้าหมายของหน่วยงาน และการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคต