ขอเชิญร่วมงานเสวนา THAC Open house ; The 1st International Dispute Resolution Center in Thailand (Public Session)

ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-5.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย
งานเสวนาเหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจให้ได้รับทราบกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก สามารถเลือกหัวข้องานเสวนาได้ตามวันที่กำหนด

กำหนดการ

10.00     ลงทะเบียน  (Registration)
11.00     กิจกรรม Workshop THAC Model Clause  (THAC  Model Clause)
13.00     งานเสวนา  (Seminar)
4 พ.ย. : “ Managing Cross-Border Disputes for International Business ”
การจัดการข้อพิพาทข้ามแดน สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
5 พ.ย. : “ Law vs. Industry Knowledge in Construction Arbitration ”
กฎหมาย VS อนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
6 พ.ย. : “ Discreet Dispute Resolution Management in the Entertainment Industry ”
บริหารจัดการข้อพิพาทในธุรกิจบันเทิง
Coffee break
14.00 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประนอมข้อพิพาท รูปแบบงานจะเปลี่ยนเป็นผู้ประนอมมาเล่าประสบการณ์การประนอมของตัวเอง
และเปิดให้ผู้เข้าฟังสอบถามระหว่างที่พูดคุยได้ เพื่อให้เห็นว่า”การประนอมเกิดขึ้นได้จากทุกกิจกรรมอาชีพ”
15.00
ปิดงาน

สะดวกวันไหนเวลาใด สามารถลงทะเบียนได้เลยที่ http://thacopenhouse2015.eventbrite.com

หรือส่งเมลตอบกลับมาที่ Marketing.thac@hotmail.com

พิเศษสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่ THAC ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558  รับฟรี !!!  บัตรชมภาพยนตร์ ที่ Quatier Cineart, Paragon cineplex และเครือ Major EGV  จำนวน 100 รางวัล

สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/thac.or.th