เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท  เอ็มควอเทียร์ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวครั้งแรกของ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของนักธุรกิจ

เน้นการแก้ปัญหาด้วยการเจรจาแนวทางการประหยัดเวลา ลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการติดต่อ โดยมีนายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการให้การต้อนรับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมงาน อาทิ  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์  แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  และแขกผู้เกียรติจากภาคเอกชน ตอกย้ำ พร้อมให้บริการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแล้ว

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมต่อเนื่อง THAC Open House 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 13.00 น. ของทุกวัน มีไฮทไลท์ในงานเสวนาด้วยการเชิญผู้มีประสบกาณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นเกียรติให้เป็นวิทยากร ดังนี้

4 พฤศจิกายน 2558   Managing Cross-Border Disputes for International Business
โดยท่านพวงรัตน์ อัศวพิสิษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

5 พฤศจิกายน 2558   Law vs. Industry Knowledge in Construction Arbitration
โดยดร. ณัฏฐวุฒิ อุทัยเสน ที่ปรึกษาบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

6 พฤศจิกายน 2558  Discreet Dispute Resolution Management in the Entertainment Industry
โดยคุณสุภี พงษพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)