บรรยากาศคอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 2 (Beginner)  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประนอมข้อพิพาทจาก Singapore Mediation Center ให้เกียรติเป็นวิทยากร ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านการประนอมข้อพิพาทในระดับสากล ได้รับทราบหลักทฤษฎี ความรู้ หลักการประนอมข้อพิพาท จากผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง  คอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท คอร์สต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครและลงทะเบียน ติดต่อ 0-2018-1615