ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญชวนผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท หรือผู้สนใจโดยทั่วไป

เข้าร่วมคอร์สอบรม และงานสัมมนา คุณภาพระดับโลก จากความร่วมมือกับสถาบันที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดติดต่อ 0-2018-1615 หรือ info@thac.or.th