ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดงาน Dinner talk เพื่อหารือความร่วมมือจากหลายหลายภาคส่วนธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ที เอช เอ ซี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน Dinner talk โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกในอนาคตอันใกล้นี้

รายนามของผู้เข้าร่วมงานที่ปรากฎในภาพถ่าย (เราต้องขออภัยหากท่านไม่พบรูปของท่านในภาพที่แสดง)

Mr. Stanley Kang Joint Foreign Chamber of Commerce Thailand Chairman

Mr. Ben Giles Consellor (Commercial) and Trade Commissioner, Australian Embassy
Mr. Wisuth Phosapsopa Assistant VP, C.P. Intertrade
Mr. Victor Smith International Chamber of Commerce Member
Mr. Andy Yeo Partner Allen and Gledhill (Speaker and Mediation specialist from Singapore)
Vanina Sucharitkul International Chamber of Commerce Member