ร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นการใช้กระบวนการประนอมข้อพิพาทเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ นายแพทย์จักรพงษ์  ชุณหเสวี คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้บริการเสริมความงาม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  นายแพทย์หยี  ยิฏฐะสิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ BTS พร้อมพงษ์

 

สนใจรายละเอียด และจองที่นั่งติดต่อ 0-2018-1615 ต่อ 110