ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ที เอช เอ ซี ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์
วิทยากรโดย Jeffery Elkinson Director and Partner of Conyers Dill and Pearman Limited in Bermuda

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร 02-018-1615