ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจในด้านการอนุญาโตตุลาการ และการระงับข้อพิพาททางเลือก เข้าร่วมคอร์สอบรม “รู้เบื้องต้นการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ”  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ร่วมจัดคอร์สอบรมกับ Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) โดยคอร์สอบรมครั้งนี้ถือเป็นเส้นทางสู่คอร์สอบรมที่ที เอช เอ ซี จะร่วมจัดกับ CIArb ในอนาคต ผู้ที่เข้าอบรมคอร์สดังกล่าวจะมีโอกาสได้เข้าร่วมคอร์สต่างๆในอนาคตตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ CIArb

จัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อจองที่นั่งได้ที่ 0-2018-1615 หรือ info@thac.or.th

ฟอร์มสมัครเรียน