ข่าวดี!  สำหรับผู้ที่รอคอยคอร์สอบรมระดับโลกจากสถาบัน Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) ครั้งแรกในประเทศไทยกับที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

คอร์สอบรม “รู้เบื้องต้นการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ”  ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ

สำรองที่นั่ง หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2018-1615 อีเมล marketing.thac@hotmail.com

CIArb Associate Course 2016 Thailand_010616