“อบรมผู้ประนอมข้อพิพาท หลักสูตรรวบรัด (Intensive Mediation Workshop)”   คอร์สระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง

หากคุณต้องการ

  1. การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การควบคุมสถานณการณ์ในที่ทำงาน
  2. ต้องการยกระดับตนเองจากบุคคลธรรมดาให้เป็นบุคคลที่มองข้ามความขัดแย้ง สามารถหาผลประโยชน์หรือจุดหักเหที่สร้างทางออกให้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
  3. ต้องการฝึกฝนเทคนิคการเจรจาต่อรองให้เกิดความชำนาญ
  4. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นปรับใช้กระบวนการประนีประนอมกับวิถีการทำงาน และให้รับทราบขั้นตอนเริ่มต้น. หลักปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประนอมข้อพิพาทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ต้องการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคต
  6. ผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้หลักการประนอมข้อพิพาทก่อนเข้ารับการอบรมคอร์สผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่3 เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 17.00

สถานที่ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ สถานี BTS พร้อมพงษ์

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณณัฏฐิณี  เนตรอำไพ  ผู้จัดการฝ่ายการประนอม โทร 0-2018-1615 หรืออีเมล Nattinee.n@thac.or.th