ที เอช เอ ซี เปิดคอร์สอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการอนุญาโตตุลาการ  เรียนรู้กระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ เบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

ครั้งแรกในประเทศไทย!  ของความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)

สำรองที่นั่งก่อน 15 กุมภาพันธ์ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th