ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ Australian Dispute Center จัดอบรมหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 3 เน้นปฏิบัติเพื่อการบริหารความขัดแย้งแบบมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสือสารเพื่อยุติความขัดแย้ง ชี้ให้เห็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ สุขุมวิท

ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี ทันที!

สัมผัสบรรยาการเรียนรู้ตามหลักสูตรจากผู้ที่มีความเชี่ยวกว่า 25 ปี ด้านการประนอมจากประเทศออสเตรเลีย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณณัฏฐิณี 02-018-1615 หรือ nattinee.n@thac.or.th