เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ที เอช เอ ซี ได้จ้ดงานสัมมนา การใช้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย และกฎหมายมรดก (Trusts) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jeffery Elkinson Director/Partner
Conyers Dill and Pearman Ltd.  มาเป็นวิทยากรในงาน  โดยได้รับการตอบรับจากตัวแทนจากอุตสาหกรรมประกันอันดับต้นๆของประเทศไทยเข้าร่วมฟัง อย่างล้นหลาม