ที เอช เอ ซี เปิดคอร์สอบรม “ผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 3 เทคนิคบริหารความขัดแย้ง แบบมืออาชีพ”

21-25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.

หากท่านต้องการสมัครเรียน หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณณัฎฐิณี เนตรอำไพ (ผู้จัดการฝ่ายประนอมข้อพิพาท)
โทร. 02-018-1615 อีเมล Nattinee.n@thac.or.th