เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที เอช เอ ซี ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประนอมข้อพิพาทที เอช เอ ซี และวิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวข้อ “การระงับข้อพิพาทในธุรกิจสัมมนาการแพทย์” โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั่วกรุงเทพฯ

เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมก็ได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดงานก็อิ่มอกอิ่มใจ เพราะผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ให้ความสนใจเกือบ 100 คน