เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับคอร์สอบรม Introduction to International Arbitration เมื่อวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคอร์สอบรมได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศอาร์เมเนีย อินเดีย แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ก็เปรียบได้กับการเตรียมตัวในการเป็นอนุญาโตตุลาการในอนาคตอันใกล้นี้

ติดตามข่าวสารจากทุกช่องทางของเรา เพื่อรับทราบข่าวสัมมนา และคอร์สอบรมระดับโลก!