เชิญทุกท่านปรึกษารับบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก อนุญาโตตุลการและการประนอมข้อพิพาท

ได้ที่ SETA 2016 บูธ G9  BITEC บางนา บีทีเอสสถานีบางนา ในวันที่ 23-25  มีนาคม  ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.

 

การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) คืออะไร?
ADR (alternative dispute resolution) คือ วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกใดๆ นอกเหนือจากการฟ้องร้องต่อศาล
กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) มีวิธีการที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ และการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ หากเทียบวิธีการ ADR ดังกล่าวโดยเริ่มตั้งแต่การเจรจาต่อรองไล่ไปจนถึงการอนุญาโตตุลาการนั้น ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้น และมีความเป็นทางการมากยิ่งขึ้น

สนใจรับคำปรึกษาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ติดต่อ 02-018-1615