ที เอช เอ ซี จัดโครงการ TalkDD พื้นที่เจรจา สื่อกลางการพูดคุย หากการซื้อ-ขายออนไลน์ไม่เป็นไปตามที่ตกลง

เพื่อเป็นทางเลือกหากผู้ซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ประสบปัญหายอดนิยม
หากคุณเป็นผู้ซื้อ อาทิ
1. ไม่ได้รับสินค้า/บริการ
2. สินค้า/บริการ ชำรุด เสียหาย
3. สินค้า / บริการไม่ตรงตามที่สั่ง
4. ได้รับสินค้า/บริการ ล่าช้า
5. ปัญหาเรื่องจำนวนเงินที่ต้องชำระ

หากคุณเป็นผู้ขาย

คุณจะได้รับระบบการบริหารจัดการข้อมูล เปรียบได้เหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัว ที่จะตอบสนองต่อคำร้องจากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

ที เอช เอ ซี เปิดลงทะเบียนสำหรับร้านค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย www.talkdd.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

home