ขอขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม UNCITRAL Symposium Thailand 2016  ทุกท่าน  ท่านที่มีความประสงค์ดาว์นโหลดพรีเซ็นเทชั่นของวิทยากรที่ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวในงาน สามารถดาวน์โหลดผ่านปุ่ม Download ได้

Adopting the CISG: Making Regional Integration under the AEC a Reality

Mr. Pinai Nakakorn   Download

Mr. Tim Castle   Download

Ms. Fan Yang   Download

E-Commerce: Legal enabling SMEs to Navigate the Online Platform

Ms. Jittrinee  Kaeojinda    Download

Dr. Ratthasart Korrasud   Download

Kyoungjin Choi, Ph.D  Download

Mr. Sangwon Lim    Download

Mr. Sami  Farhad  Download

Remarks : UNCITRAL On-line Guide to the  1958 New York Convention. UNICITRAL Secretariat.  Download

Judicial  Approaches to the New York Convention

Ms. Sae Youn Kim    Download

Ms. Vanina  Suchartikul    Download

Judge Gao  Xiaoli   Download

Ms. Rammit Kaur Charan Singh   Download

International Commercial Conciliation : Enforceability of Settlement Agreements

Judge Sorawit Limparangsri  Download

Ms. Kim  Rooney   Download

Mr. Anil Xavier  Download

Mr. Michael D. Lee  Download