ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Prospects of Mediated Settlement Agreements

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ได้รับเกียรติจาก Professor Laurence Boulle, Professor of Law at Bond เป็นผู้บรรยาย

สถานที่ THAC อาคารภิรัช ชั้น 26

ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้หลักการ กระบวนการประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆกัน วิเคราะห์ว่าเหตุใดในสถานที่แตกต่างกัน ปัจจัยแตกต่างกัน กระบวนการหรือวิธีการจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com