ขอขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม งานสัมมนา การประนอมข้อพิพาทอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อนักกฎหมาย (Mediation Advocacy The Business Case For Lawyers To Engage) ทุกท่าน

ท่านที่มีความประสงค์ดาวน์โหลดพรีเซ็นเทชั่นของ Professor Andrew‬ Goodman‬ PH
Barrister‬, Mediator‬ and Trainer‬ of Chancery,
Director‬ Association‬ of Mediation‬ Assessors Trainers and‪ Instructors‬  ที่ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวในงาน
สามารถดาวน์โหลดผ่านปุ่ม Download ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Mediation: The Modern Alternative for Business Dispute Resolution
Download