ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐและเอกชนตามมติครม. (14 ก.ค. 2558)
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและที่มาของมติครม. รวมถึงให้ภาคเอกชนได้รับทราบและเข้าใจในกฎหมายและทางปฏิบัติใหม่นี้ตามมติครม.

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พ.ค. 2559 นี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
กำหนดการ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com