ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Mock Arbitration #1 : การคัดเลือกและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ในวันอังคารที่ 31 พฤษาภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการอนุญาโตตุลาการให้แพร่หลาย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
กำหนดการ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com