ภาพบรรยากาศงานสัมมนา การใช้อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน ตามมติครม. (14 ก.ค. 2558) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ทำให้เราได้รู้ลึก รู้จริง ถึงมติครม. (14 ก.ค. 2558)

  • คุณธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • เรือโทยุทธนา ศิวรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
  • คุณฐิตตะวัน เฟื่องฟู รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย, สำนักผู้บริหารด้ารกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านที่ให้ความสนใจกับงานสัมมนาของเรา
สามารถติดตามงานสัมมนาที่ให้ประโยชน์แบบนี้ฟรีๆๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทุกเดือนเลยนะคะ