ภาพบรรยากาศงานสัมภาษณ์รายการ Hard Topic Money Channel

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ให้สัมภาษณ์สดรายการ Hard Topic Money Channel ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 ในห้อข้อ การระงับข้อพิพาททางเลือก มิติใหม่ของงานยุติธรรมเพื่อตอบโจทย์ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์