จบไปแล้วนะคะสำหรับงานสัมมนา Prospects of Mediated Settlement Agreements
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่ผ่านมานี้
ได้รับเกียรติจาก Professor Laurence Boulle, Professor of Law at Bond มาเป็นผู้บรรยายให้กับทางเรา
ถึงประโยชน์ในการเรียนรู้หลักการ กระบวนการประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆกัน วิเคราะห์ว่าเหตุใดในสถานที่ๆแตกต่างกัน ปัจจัยแตกต่างกัน ที่ส่งผลให้ต้องมีกระบวนการหรือวิธีการจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย

ทาง THAC ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาของเรา
และสำหรับใครที่พลาดงานสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ ทาง www.facebook.com/thac.or.th