ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

วิธีการร่างข้อสัญญาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาเชิงพาณิชย์ (How to draft an arbitration clause)

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

และ

นวัตกรรมใหม่ในการประนอมข้อพิพาท ครั้งแรกของไทย! (Hybrid Approach: Arb-Med-Arb)
การเสวนาเพื่อหาแนวทางในการประนอมข้อพิพาทแบบใหม่
การผสมผสานรูปแบบที่จะทำให้ผลของการประนีประนอมยอมความสามารถบังคับใช้ได้เทียบเท่ากับ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและ
บังคับใช้ได้ในประเทศภาคีที่เป็นสมาชิกอนุสัญญานิวยอร์ก ที่มีสมาชิกกว่า 150 ประเทศ

เวลา 13.30 – 17.00น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com