พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง THAC Thailand Arbitration Center และ AMATI Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ THAC และ Professor Andrew Goodman, PhD,AMATI Director เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหลักสูตรคอร์สอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท รวมถึงการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการประนอมข้อพิพาทระหว่างกัน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th