ที เอช เอ ซี ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณกลุ่มสมาคมก่อสร้างจากประเทศภูฏาน (Ministry of Works & Human Settlement Construction Development Board Royal Government of Bhutan) ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความสนใจกับสถาบันของเรา ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานี้

ทาง ที เอช เอ ซี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านให้ความสนใจกับสถาบันและบริการของเรา