สัมมนาเรื่อง การใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(Arbitration in Intellectual Property Disputes)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

โดยมี วิทยากร
1. Ms. Jessica Park, Intellectual Property Disputes Management Section World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (Singapore Office)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์
3. เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจากภาคเอกชน

มาให้คำแนะนำมากมาย อยากรู้ลึก รู้ชัด รู้จริง ต้องห้ามพลาด!

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com