สัมมนา THAC Interactive Seminar

การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ:24 สถานการณ์สมมุติ (Challenges of Arbitrators:24 Hypotheticals)
สัมมนาต่อเนื่อง 24 Hypotheticals ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้อย่างลึกซึ่ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th /marketing.thac@hotmail.com