นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เมื่อเวลา 11.20 นาฬิกา

ซึ่งงานจัดขึ้นบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

ทั้งนี้การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนั้นเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถในการผลิตสินค้าและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก สินค้าถักโครเชต์ กระเป๋าและตะกร้ารูปทรงต่างๆ ภาพสีน้ำมัน งานจิตรกรรม งานประติมากรรมหล่อหินทรายเทียม ผลิตภัณฑ์เซรามิค ผลิตภัณฑ์เดคูพาจโมเสด รวมทั้งพลาสติกสานสวยงามด้วยฝีมือประณีตและราคาถูก ผลิตภัณฑ์ไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งอาหารและเบเกอรี่หลากหลายอีกมากมาย

อย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าคนไทยกันนะคะ