THAC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นเป็นวิทยากรภายในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2016 : Innovation for Life and Living)

ในหัวข้อ การใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดยมีคุณอทิตา โคมินทร์ ผู้จัดการด้านอนุญาโตตุลาการ THAC เป็นวิทยากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ได้รับเกียรติถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับ คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
และ คุณพรวิช ศิลาอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยฺ์สินทางปัญญา

THAC ขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้โอกาสทางเรา THAC เข้าร่วมในงานนี้ เพื่อเป็นการแนะนำความรุ้และบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

อย่าลืมมาพบกับเรา THAC ได้ที่โซน iP Clinic ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th