การตีความหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีฯ (Public Policy) ต่อคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และคดีศึกษา

เพื่อสะท้อนให้เห็นท่าทีของระบบกฎหมายไทยต่อแนวทางการตีความหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public Policy) ซึ่งอาจจะกระทบต่อดำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.30-11.00 น.
ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
กำหนดการ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com