งานเปิดตัวการให้บริการออนไลน์ใหม่ล่าสุด Thaitrade.com SOOK (Small Order OK เพิ่มความสุข ส่งออกสบายอย่างครบวงจร) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

ภายในงาน THAC ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ DITP เพื่อสนับสนุนในการให้บริการการระงับข้อพิพาทบนโลกออนไลน์ ด้วยระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย Talkdd.com เพื่อร่วมสร้างสังคมออนไลน์ ซื้อมั่นใจ ขายสะดวกด้วยบริการ TalkDD

โดยมีคุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมลงนามในพิธิดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ THAC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานเปิดตัวบริการสุดยิ่งใหญ่ Thaitrade.com SOOK รวมถึงการได้ร่วมมือในการให้บริการระงับข้อพิพาทกับ DITP

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th