สัมมนา 2 หัวข้อ

  • การใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสืบพยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Using Independent Experts in Arbitration)
  • ความสอดรับของกฎหมายต่อการทำงานของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Thai Work Permit Requirements for Foreign Arbitrators, Counsel, and Supporting Services: A Roundtable Discussion)

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.30 – 15.30 น.
ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com