การส่งเสริมการใช้อนุญาโตตุลาการ “การระงับข้อพิพาททางธุรกิจของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

โอกาสในการเรียนรู้การระงับข้อพิพาททางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด!

โดย ดร. นิสิต อินทมาโน, ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้วิจัย

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ THAC (Thailand Arbitration Center) ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ @EmQuartier BTS: พร้อมพงษ์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ใบตอบรับเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด
กำหนดการ ดาวน์โหลด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02-018-1615 หรือ info@thac.or.th / marketing.thac@hotmail.com