พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง THAC Thailand Arbitration Center และ BIAC Bangladesh International Arbitration Center โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ THAC และ Mahbubar Rahman, BIAC Chairman  เป็นตัวแทนในการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

การลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งทางด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการร่วมมือในด้านการจัดคอร์สอบรมและงานสัมมนา

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ https://www.facebook.com/thac.or.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 018 1615 หรือ info@thac.or.th