สิ่งอำนวยความสะดวก สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) 

Facilities

THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการ ซึ่งมีห้องขนาดต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ Video Conference, Teleconference, Computer และ Wifi เป็นต้น

ห้องมีความทันสมัย สะดวกสบายและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ โดยสถาบันมีห้องขนาดความจุ ตั้งแต่10 คน – 50 คน รวมถึงห้องสืบพยานและห้องประชุมขนาดต่างๆ ที่เหมาะตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้เลือกสรร